دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی ظرفیت های عمودی و افقی تحمل پی سطل در خاک رس – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی ظرفیت باربری عمودی و افقی از پی سطلی در خاک رس   به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی ظرفیت باربری عمودی و افقی از پی سطلی در خاک رس   عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of vertical and horizontal bearing capacities of bucket foundations in clay   رشته […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر شیمی آب منفذی بر رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر شیمی آب حفره ای بر روی رفتار هیدرومکانیکی رس دریایی نرم لیانیونگانگ عنوان انگلیسی مقاله: Effect of pore water chemistry on the hydro-mechanical behaviour of Lianyungang soft marine clay […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ظرفیت تحمل عمودی اصلاح شده برای پایه های مدور در شن و ماسه – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصلاح ظرفیت باربری عمودی برای پایه های دایره ای در شن و ماسه با استفاده از کاهش زاویه اصطکاک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اصلاح ظرفیت باربری عمودی برای پایه های دایره ای در شن و ماسه با استفاده از کاهش زاویه اصطکاک عنوان انگلیسی مقاله: Modified vertical […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر شیب بستر بر رفتار شمع پلاتفرم ثابت دریایی تحت نیروهای جانبی – اسپرینگر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر شیب بستر روی رفتار شمع سکوی دریایی تحت بارگذاری جانبی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر شیب بستر روی رفتار شمع سکوی دریایی تحت بارگذاری جانبی عنوان انگلیسی مقاله: Effect of seabed slope on pile behaviour of fixed offshore platform under lateral forces رشته های مرتبط: مهندسی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله گسترده شمعی بر روی رس دریایی نرم – IEEE 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گسترده شمعی روی رس نرم دریایی: مقایسه اندازه گیری های در محل و آنالیزهای عددی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: گسترده شمعی روی رس نرم دریایی: مقایسه اندازه گیری های در محل و آنالیزهای عددی عنوان انگلیسی مقاله: Piled Raft over Soft Marine Clay: Comparison of In-situ Measurement […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله عدم قبول پیش رس شمعهای قطر بزرگ در یک پلت فرم دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سرپیچی پیش از موعد کوبش در شمع های قطر بزرگ با عمق نفوذ زیاد روی یک سکوی دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سرپیچی پیش از موعد کوبش در شمع های قطر بزرگ با عمق نفوذ زیاد روی یک سکوی دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Premature refusal of large-diameter, […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود قطر متغیر ستون منفرد تحت شرایط دریایی – ASCE 2009

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز اجزا محدود شمع منفرد با قطر متغیر تحت شرایط دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آنالیز اجزا محدود شمع منفرد با قطر متغیر تحت شرایط دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Finite Element Analysis of Variable-diameter Single Pile under the Condition of Marine رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ چرخه ای جانبی پی های شمع در پلتفرم های دریایی – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ دوره ای جانبی پی های شمعی در سکوهای دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ دوره ای جانبی پی های شمعی در سکوهای دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Cyclic lateral response of pile foundations in offshore platforms رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه و خاک و پی فرمت […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش جايگزينی دمپر ویسکوز جهت بهبود ساختار لرزه ای ساختمان – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقایسه ای از روش های جاگذاری میراگر ویسکوز برای بهبود طراحی لرزه ای ساختمان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقایسه ای از روش های جاگذاری میراگر ویسکوز برای بهبود طراحی لرزه ای ساختمان عنوان انگلیسی مقاله: A Comparison of Viscous Damper Placement Methods for Improving Seismic Building Design […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مطالعات تحلیلی بر رفتار FRP تقویت کننده های تیرهایRC تحت چرخش – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعات عنصری تحلیلی و محدودی بر رفتار FRP تقویت کننده های پرتوهای RC تحت چرخش به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعات عنصری تحلیلی و محدودی بر رفتار FRP تقویت کننده های پرتوهای RC تحت چرخش عنوان انگلیسی مقاله: Analytical and finite element studies on behavior of FRP strengthened […]

Read More