دانلود رایگان ترجمه مقاله نانو فیبرهای پلی آمید با الکتروریسی سبز جهت کاربردهای پالایش – ACS 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نانوالیاف های پلی آمید با الکتروریسی “سبز” از طریق محلول آبی برای کاربردهای فیلتراسیون به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نانوالیاف های پلی آمید با الکتروریسی “سبز” از طریق محلول آبی برای کاربردهای فیلتراسیون عنوان انگلیسی مقاله Polyimide nanofibers by “Green” electrospinning via aqueous solution for filtration applications رشته […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز تطبیقی روش های آماده سازی نمونه برای رسیدگی به پیچیدگی متابولوم جریان خون – ACS 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل مقایسه ‌ای روش های آماده سازی نمونه برای به کار بردن متابولوم جریان خون پیچیده: هنگامی که حداقل میزان آن نیز زیاد است. به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ‌ای روش های آماده سازی نمونه برای به کار بردن متابولوم جریان خون […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله سوانگاری مغناطیسی مایع با کارایی بالا – الزویر ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مگنتو کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مگنتو کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا عنوان انگلیسی مقاله High-performance liquid magneto-chromatography رشته های مرتبط شیمی، شیمی تجزیه کلمات کلیدی جداسازی، کروماتوگرافی مغناطیسی، مجتمع های پارامغناطیس، آمینو اسید فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مواد ترکیبی ارگانیک و غیر ارگانیک هترومتالیک بر پایه پلی اگزومتالات – Rsc 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مواد هیبریدی آلی- غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات برای جذب سریع و تفکیک انتخابی متیلن بلو از محلول های آبی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مواد هیبریدی آلی- غیر آلی هترومتالیک مبتنی بر پلی اگزومتالات برای جذب سریع و تفکیک انتخابی متیلن بلو از محلول های […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله استخراج سریم توسط کاهش متالوترمیک با تزریق پودر اکسید سریم – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استخراج سریوم با کاهش متالوترمیک با استفاده از تزریق پودر اکسید سریوم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله استخراج سریوم با کاهش متالوترمیک با استفاده از تزریق پودر اکسید سریوم عنوان انگلیسی مقاله Cerium extraction by metallothermic reduction using cerium oxide powder injection رشته های مرتبط مهندسی مواد و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مطالعه سینتیکی استخراج استرانسیم با کاهش متالوترمیک با تزریق پودر SrO – الزویر ۲۰۰۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعه سینتیک استخراج استرانسیوم با کاهش متالوترمیک با استفاده از تزریق پودر های استرونسیم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مطالعه سینتیک استخراج استرانسیوم با کاهش متالوترمیک با استفاده از تزریق پودر های استرونسیم عنوان انگلیسی مقاله A kinetic study of the strontium extraction by metallothermic reduction using submerged […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله دو ترکیب جدید هیبریدی غیر آلی – ارگانیک مبتنی بر POM – NCBI 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM : ترکیب، ساختارها، خواص مغناطیسی، تجزیه نوری و جذب انتخابی رنگ های آلی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM : ترکیب، ساختارها، خواص مغناطیسی، تجزیه نوری و جذب انتخابی رنگ های […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله جذب انتخابی رنگدانه کاتیونی از محلول آبی با ترکیبات فلزی و ارگانیک – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی جذب انتخابی رنگ های کاتیونی از محلول آبی با کامپوزیت چارچوب آلی – فلزی مبتنی بر پلی آکسومتالات به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله جذب انتخابی رنگ های کاتیونی از محلول آبی با کامپوزیت چارچوب آلی – فلزی مبتنی بر پلی آکسومتالات عنوان انگلیسی مقاله Selective adsorption of cationic […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش آزمون استاندارد برای ضخامت همزمانی و تعیین توان الکترود لایه های فردی – ASTM 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش آزمایش استاندارد برای تعیین هم زمان پتانسیل الکترود و ضخامت لایه های فردی در رسوبات چند لایه ای نیکل (تست step) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله روش آزمایش استاندارد برای تعیین هم زمان پتانسیل الکترود و ضخامت لایه های فردی در رسوبات چند لایه ای نیکل (تست […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله نانولوله های کربنی جاذبی برای آنالیز آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در تحلیل آفت کش ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب در تحلیل آفت کش ها عنوان انگلیسی مقاله Carbon nanotubes as sorbents in the analysis of pesticides رشته های مرتبط شیمی، شیمی کاربردی، نانو شیمی، […]

مشاهده ادامه و دانلود