دانلود رایگان ترجمه مقاله نانوذرات فلز نجیب / نانوهیبریدهای نانولوله های کربنی – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نانوهیبریدهای نانولوله های کربن/نانوذرات فلزات نجیب: سنتز و کاربرد به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نانوهیبریدهای نانولوله های کربن/نانوذرات فلزات نجیب: سنتز و کاربرد عنوان انگلیسی مقاله Noble metal nanoparticles/carbon nanotubes nanohybrids: Synthesis and applications رشته های مرتبط شیمی، نانو شیمی، شیمی پلیمر و شیمی کاربردی کلمات کلیدی نانوذرات فلزات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله رفع کننده زنگبر حاوی یک اسید معدنی قوی، اسید سیتریک و مشتق آمونیاک پایه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاک کننده اکسید فلز (زنگبر) حاوی اسید معدنی قوی، اسید سیتریک و یک مشتق آمونیاک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پاک کننده اکسید فلز (زنگبر) حاوی اسید معدنی قوی، اسید سیتریک و یک مشتق آمونیاک عنوان انگلیسی مقاله METAL OXIDE REMOVER CONTAINING A STRONG MINERAL ACID, CITRIC ACID […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ماتریس پلی اورتان حاوی میکروکپسول های خود ترمیم بر اساس PDMS – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ماتریس پلی اورتان دارای میکرو کپسول های خود ترمیم مبتنی بر PDMS با پایداری حرارتی و مکانیکی بالا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ماتریس پلی اورتان دارای میکرو کپسول های خود ترمیم مبتنی بر PDMS با پایداری حرارتی و مکانیکی بالا عنوان انگلیسی مقاله Polyurethane matrix incorporating PDMS-based […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از آفت کش ها در گلخانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه عنوان انگلیسی مقاله Using Pesticides in Greenhouses رشته های مرتبط کشاورزی و شیمی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان، حشره شناسی کشاورزی و آفت کشها فرمت مقالات رایگان مقالات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله غیر فعال کردن کاتالیزورهای سه گانه واقعی با تشکیل CePO4 – الزویر ۲۰۰۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی غیر فعال سازی کاتالیزور های سه راهه با تشکیل CePO4 به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله غیر فعال سازی کاتالیزور های سه راهه با تشکیل CePO4 عنوان انگلیسی مقاله Deactivation of real three way catalysts by CePO4 formation رشته های مرتبط شیمی، شیمی محیط زیست و شیمی کاتالیست کلمات کلیدی غیرفعال کردن، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله برآورد طول عمر یک مبدل کاتالیزوری برای اتومبیل های مسافربری– الزویر ۲۰۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی چرخه حیات یک مبدل کاتالیستی برای ماشین های مسافربری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ارزیابی چرخه حیات یک مبدل کاتالیستی برای ماشین های مسافربری عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of a catalytic converter for passenger cars رشته های مرتبط شیمی، شیمی محیط زیست و شیمی کاتالیست کلمات کلیدی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر یک مبدل کاتالیزوری بر انتشار PCDD / F، کلروفنل و PAH – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات یک مبدل کاتالیزگر بر روی انتشار PCDD/F،کلروفنول و PAH در اشتعال چوب های سوختی مسکونی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اثرات یک مبدل کاتالیزگر بر روی انتشار PCDD/F،کلروفنول و PAH در اشتعال چوب های سوختی مسکونی عنوان انگلیسی مقاله Effects of a catalytic converter on PCDD/F, chlorophenol […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مروری بر تشخیص و تعیین نیترات و نیتریت – الزویر ۲۰۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تشخیص و تعیین نیترات و نیتریت: یک مقاله مرور منابع به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تشخیص و تعیین نیترات و نیتریت: یک مقاله مرور منابع عنوان انگلیسی مقاله Detection and determination of nitrate and nitrite: a review رشته های مرتبط شیمی،  شیمی فیزیک و شیمی کاربردی کلمات کلیدی نیترات، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی اثر میدان های مغناطیسی بر مواد پلیمری و کاربرد آن – Nature 2003

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعه ای بر روی اثر میدان های مغناطیسی بر روی مواد پلیمری و کاربرد آن به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مطالعه ای بر روی اثر میدان های مغناطیسی بر روی مواد پلیمری و کاربرد آن عنوان انگلیسی مقاله Study on the Effect of Magnetic Fields on Polymeric Materials […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مواد پلیمری کاملا تخریب پذیر بر پایه نشاسته – expresspolymlett 2009

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مواد پلیمری زیست تجزیه پذیر مبتنی بر نشاسته عنوان انگلیسی مقاله Starch-based completely biodegradable polymer materials رشته های مرتبط مهندسی پلیمر و شیمی، شیمی پلیمر و کامپوزیت فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های […]

مشاهده ادامه و دانلود