دانلود رایگان ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات – وایلی ۲۰۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات – بهداشت هزاره به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات – بهداشت هزاره عنوان انگلیسی مقاله: Antioxidants in fruits and vegetables ± the millennium’s health رشته های مرتبط: مهندسی صنایع غذایی، زیست شناسی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بازبینی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکتریوم برای تولید بیو پلاستیک – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی عنوان انگلیسی مقاله: A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تحریک سنتز پروتئین ماهیچه در بیماران مبتلا به سرطان با مواد غذایی مخصوص – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سنتز پروتئین ماهیچه در بیماران مبتلا به سرطان می تواند با مواد غذایی پزشکی خاص فرموله شده تحریک شود به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سنتز پروتئین ماهیچه در بیماران مبتلا به سرطان می تواند با مواد غذایی پزشکی خاص فرموله شده تحریک شود عنوان انگلیسی مقاله: Muscle protein […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله همخوانی ساختار-عملکرد در کانال یون های گیاهی – ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عملکرد – ساختار در کانال های یون گیاهی همبستگی دارد  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد – ساختار در کانال های یون گیاهی همبستگی دارد  عنوان انگلیسی مقاله: Structure–Function Correlates in Plant Ion Channels رشته های مرتبط: زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی فرمت […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنتز های NAD و NADP

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم های فرعی: بیوسنتز های NAD و NADP به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سیستم های فرعی: بیوسنتز های NAD و NADP عنوان انگلیسی مقاله: Subsystem: NAD and NADP Biosynthesis رشته های مرتبط: زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک و میکروبیولوژی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر ضد میکروبی گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط آب و هوایی رشد – Zjrms 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر ضد میکروبی ۱۵ گونه از گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط اقلیمی رشد در مناطق مختلف جغرافیایی و زیست محیطی استان فارس به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر ضد میکروبی ۱۵ گونه از گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط اقلیمی رشد در مناطق مختلف جغرافیایی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیمایش ژنوم در یوکاریوت ها – وایلی ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیمایش ژنوم در یوکاریوت ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیمایش ژنوم در یوکاریوت ها عنوان انگلیسی مقاله: Genome walking in eukaryotes رشته های مرتبط: زیست شناسی،  ژنتیک، بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیان ژن وابسته به اکسیژن در ماهی – Ajpregu 2005

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بیان ژن وابسته به اکسیژن در ماهی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بیان ژن وابسته به اکسیژن در ماهی عنوان انگلیسی مقاله: Oxygen-dependent gene expression in fishes رشته های مرتبط: زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک و علوم جانوری فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ایجاد کشت سوسپانسیون سلولی سیر (Allium sativum L) و آنالیز بیوشیمیایی – اسپرینگر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استقرار محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر (Allium sativum)، تولید مثل گیاهی و تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استقرار محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر (Allium sativum)، تولید مثل گیاهی و تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی عنوان انگلیسی مقاله: Establishment of […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اجزای میتوکندری – NCBI 2006

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بخش‌های میتوکندری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بخش‌های میتوکندری عنوان انگلیسی مقاله: The mitochondrial compartment رشته های مرتبط: زیست شناسی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد  نشریه NCBI […]

Read More