دانلود رایگان ترجمه مقاله سیگنالینگ بی ثباتی در تعاملات گیاه -گیاه – Sciencemag 2006

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیگنالینگ فرار در تعاملات گیاه – گیاه: درختان سخن گو در عصر ژنومیکس به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله سیگنالینگ فرار در تعاملات گیاه – گیاه: درختان سخن گو در عصر ژنومیکس عنوان انگلیسی مقاله Volatile Signaling in Plant-Plant Interactions: ‘‘Talking Trees’’ in the Genomics Era رشته های مرتبط […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش درک حسی گیاه در واکنش متقابل گیاهان و حیوانات – Academic Journals 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش ادراک حسی گیاه در تعاملات گیاهان و حیوانات به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نقش ادراک حسی گیاه در تعاملات گیاهان و حیوانات عنوان انگلیسی مقاله Role of plant sensory perception in plant–animal interactions رشته های مرتبط زیست شناسی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی کلمات کلیدی ارتباطات، گیاهان خواری، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای تشخیص ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای شناسایی ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی داخل پلاسمید نوترکیب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بیوسنسور DNA الکتروشیمیایی برای شناسایی ژن E6 ویروس پاپیلوم انسانی داخل پلاسمید نوترکیب عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical DNA biosensor for the detection of human papillomavirus E6 gene inserted in recombinant […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله رویبوس، از چای گیاهی تا گیاه-داروئی بالقوه – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رویبوس(Aspalathus linearis) فراتر از مزرعه: از دمنوش گیاهی تا داروی گیاهی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله رویبوس (Aspalathus linearis) فراتر از مزرعه: از دمنوش گیاهی تا داروی گیاهی عنوان انگلیسی مقاله Rooibos (Aspalathus linearis) beyond the farm gate: From herbal tea to potential phytopharmaceutical رشته های مرتبط زیست […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله انقباض اسید اوریک در پلاسما پس از تکرار تمرینات ورزشی در اسب – الزویر ۱۹۹۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انباشت اوریک اسید در پلاسما پس از مسابقه و تمرین مکرر اسب سواری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله انباشت اوریک اسید در پلاسما پس از مسابقه و تمرین مکرر اسب سواری عنوان انگلیسی مقاله Accumulation of Uric Acid in Plasma after Repeated Bouts of Exercise in the Horse […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی گیاهان دارویی – الزویر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی عنوان انگلیسی مقاله Medicinal plants and antimicrobial activity رشته های مرتبط داروسازی، زیست شناسی و کشاورزی، گیاهان دارویی، علوم سلولی و مولکولی، داروشناسی و علوم گیاهی کلمات کلیدی فعاليت ضد ميكروبی، گیاهان دارویی، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ژنتیک و آسیب شناسی بیماری میتوکندری – وایلی ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی عنوان انگلیسی مقاله The genetics and pathology of mitochondrial disease رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی، آسیب شناسی پزشکی و علوم سلولی و مولکولی کلمات کلیدی میتوکندری بیماری میتوکندری، mtDNA؛ نقص […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA های غیر کدگذاری بلند و بیماری های انسانی – NCBI 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان عنوان انگلیسی مقاله Long non-coding RNAs and human disease رشته های مرتبط زیست شناسی و پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، ژنتیک پزشکی فرمت مقالات […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA های غیر کدکننده طولانی در سرطان – CellPress 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان: از کارکرد تا ترجمه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان: از کارکرد تا ترجمه عنوان انگلیسی مقاله Long Noncoding RNAs in Cancer: From Function to Translation رشته های مرتبط پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله گیرنده های فعال proliferator فعال و لیگاندهای آنها – BMC 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها: اهمیت بالینی وتغذیه ای: یک مقاله مروری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها: اهمیت بالینی وتغذیه ای: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Peroxisome proliferator-activated receptors and […]

Read More