دانلود ترجمه مقاله مکانیسم و ویژگی های کاتالیزی آنزیم بتا فیتاز Propeller Phytase – ژورنال Cell

۰ دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مکانیسم آنزیم و ویژگی های کاتالیزی آنزیم بتا فیتاز Propeller Phytase عنوان انگلیسی مقاله: Enzyme Mechanism and Catalytic Property of Propeller Phytase برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله انتقال fragilis به Dientamoeba: کرمک یا کیست؟ – ژورنال Cell

۰ دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: جابه جایی Dientamoeba fragilis: کرمک یا کیست؟ عنوان انگلیسی مقاله: Transmission of Dientamoeba fragilis: pinworm or cysts? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله ژن fasciata و حفظ مریستم راسی – ژورنال Cell

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:  ژن های FASCIATA به دلیل عامل ١ اجتماع کروماتین در آرابیدوپسیس، سازمان سلولی مریستم های رأسی را حفظ می کنند عنوان انگلیسی مقاله: FASCIATA Genes for Chromatin Assembly Factor-١ in Arabidopsis Maintain the Cellular Organization of Apical Meristems برای دانلود رایگان مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آزمون بر اساس ترانسکریپتوم آلرژن دانه گرده برنج

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج (Oryza sativa ssp.japonica)  عنوان انگلیسی مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice (Oryza sativa ssp. japonica) برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله گذر از تکثیر به تمایز در ریشه با کنترل های تنظیم رونوشتی ROS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تنظیم رونوشتی ROS، کنترل های گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه عنوان انگلیسی مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation to Differentiation in the Root برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود