دانلود رایگان ترجمه مقاله شواهدی از بازار در حال ظهور در مورد حاکمیت شرکتی و رفتار تحلیل گر – وایلی ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و رفتار تحلیلگر: شواهد از یک بازار در حال ظهور به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله حاکمیت شرکتی و رفتار تحلیلگر: شواهد از یک بازار در حال ظهور عنوان انگلیسی مقاله Corporate Governance and Analyst Behavior: Evidence from an Emerging Market رشته های مرتبط مدیریت، علوم اقتصادی، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیران و کارایی در بانکداری – الزویر ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیران و کارایی در بانکداری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدیران و کارایی در بانکداری  عنوان انگلیسی مقاله Managers and efficiency in banking رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، پول و بانکداری فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله نظارت کمیته های حسابرسی بر ریسک پذیری بانک ها – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظارت کمیته ‌های حسابرسی به پذیرش ریسک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله نظارت کمیته ‌های حسابرسی به پذیرش ریسک عنوان انگلیسی مقاله Audit committees’ oversight of bank risk-taking رشته های مرتبط مدیریت، حسابداری، حسابرسی، بانکداری و مهندسی مالی و ریسک کلمات کلیدی بانک‌ها، ریسک‌پذیری، مدیریت ریسک، کمیته‌های حسابرسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک دیدگاه سازنده درباره تولید فرصت های کارآفرینی – وایلی ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تولید فرصت کارآفرینانه: یک دیدگاه ساختار گرایانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تولید فرصت کارآفرینانه: یک دیدگاه ساختار گرایانه عنوان انگلیسی مقاله The Production Of Entrepreneurial Opportunity: A Constructivist Perspective رشته های مرتبط مدیریت، کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب و کار فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت استراتژیک و عملکرد شرکت – وایلی ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت راهبردی و عملکرد شرکت: تحلیل بهترین اعضای شرکت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت راهبردی و عملکرد شرکت: تحلیل بهترین اعضای شرکت عنوان انگلیسی مقاله Examining the Link between Strategic Corporate Social Responsibility and Company Performance: An […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی: یک رویکرد رفتاری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی: یک رویکرد رفتاری عنوان انگلیسی مقاله Women directors contribution to organizational innovation: A behavioral approach رشته های مرتبط مدیریت، مدیریت عملکرد و مدیریت اجرایی کلمات کلیدی  مدیران زن، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله در مورد تاثیر نوسانات درآمد بر توزیع درآمد – الزویر ۲۰۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد اثرات نوسان درآمد بر توزیع درآمد: شواهدی نامتقارن از داده های سطح ایالتی در آمریکا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله در مورد اثرات نوسان درآمد بر توزیع درآمد: شواهدی نامتقارن از داده های سطح ایالتی در آمریکا عنوان انگلیسی مقاله On the Effects of Income Volatility […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت سرمایه و درآمد در بانکداری جایگزین – الزویر ۲۰۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت سرمایه و درآمد: شواهدی از مدل های کسب و کار بانکداری جایگزین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدیریت سرمایه و درآمد: شواهدی از مدل های کسب و کار بانکداری جایگزین عنوان انگلیسی مقاله Capital and Earnings Management: Evidence from Alternative Banking Business Models رشته های مرتبط حسابداری، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثير سبک رهبری و ارتقا تنظيم مقدماتی بر رفتار غير اخلاقی سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات سبک رهبری، چارچوب سازی و تئوری کانون تنظیم ارتقا بر روی رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اثرات سبک رهبری، چارچوب سازی و تئوری کانون تنظیم ارتقا بر روی رفتار حامی سازمانی غیر اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Leadership Style, Framing, […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و بازده بازار سهام – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ بازده بازار سهام در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام: شواهد مبتنی بر مدل خود رگرسیون برداری پانل بیزین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ بازده بازار سهام در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام: شواهد مبتنی بر مدل خود رگرسیون […]

مشاهده ادامه و دانلود