دانلود رایگان ترجمه مقاله چالش های کسب و کار برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: چالش های کسب و کار برای اینترنت اشیا: یافته های حاصل از مراقبت های خانگی به صورت الکترونیکی، کنترل دسترسی هوشمند، شهرها و خانه های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: Business Challenges For Internet Of Things: Findings From E-Home Care, Smart Access Control, Smart […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مطابقت پیشوند نام با فیلتر بولوم پیش جستجو برای شبکه محتوا محور – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تطبيق پيشوند نام با استفاده از پيش جستجوی فيلتر بلوم برای شبکه محتوی محور عنوان انگلیسی مقاله: Name prefix matching using bloom filter pre-searching for content centric network                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۶ […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله شبکه داده های نام گذاری شده – ACM 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: شبکه داده های نام گذاری شده عنوان انگلیسی مقاله: Named Data Networking                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی فناوری […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل تفکیک کننده برای بازاریابی ویروسی آنلاین موثر بر روی قصد رفتاری مصرف کننده – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مدل افتراقی برای بازاریابی ویروسی آنلاین موثر بر قصد رفتاری مصرف کنندگان عنوان انگلیسی مقاله: Discriminant model for online viral marketing influencing consumers behavioural intention                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اکتشاف گسترده یا خاصیت دقیق – وایلی ۲۰۰۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: جست و جوی کلی یا جست و جوی جزیی: دو الگوی اساسی اطلاع یابی در میان دانشجویان عنوان انگلیسی مقاله: Broad Exploration or Precise Specificity: Two Basic Information Seeking Patterns Among Students                 مشخصات مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با شبکه های سنسور بیسیم – IEEE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی SensorScheme: اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با استفاده از شبکه های سنسور بی سیم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله SensorScheme: اتوماسیون مدیریت زنجیره تامین با استفاده از شبکه های سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله SensorScheme: Supply Chain Management Automation using Wireless Sensor Networks رشته های مرتبط مهندسی صنایع و فناوری […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله راه اندازی شبکه های سنسور بی سیم در لجستیک

دانلود رایگان مقاله انگلیسی توسعه شبکه های سنسور بی سیم در تدارکات – بالقوه، الزامات، و یک بستر آزمایش به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله توسعه شبکه های سنسور بی سیم در تدارکات – بالقوه، الزامات، و یک بستر آزمایش عنوان انگلیسی مقاله Deployment of Wireless Sensor Networks in Logistics – Potential, Requirements, […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله کاوش موثر قوانین مشارکت فازی از جریان های فراگیر داده ها – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاوش کارامد قوانین روابط فازی از جریان های فراگیر داده ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کاوش کارامد قوانین روابط فازی از جریان های فراگیر داده ها عنوان انگلیسی مقاله Efficient mining fuzzy association rules from ubiquitous data streams رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رایانش […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک مدل فرایند اطلاعات مبتنی بر رویکرد همکاری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی عنوان انگلیسی مقاله An intelligence process model based on a collaborative approach رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت سیستمهای اطلاعات فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تکنیک های توزیع منابع بهینه و غیرمستقیم در مراکز داده محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخصیص تکنیک های منابع بهینه و غیر بهینه در مراکز داده محاسبات ابر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تخصیص تکنیک های منابع بهینه و غیر بهینه در مراکز داده محاسبات ابر عنوان انگلیسی مقاله Optimal and suboptimal resource allocation techniques in cloud computing data centers رشته های مرتبط […]

Read More