دانلود رایگان ترجمه مقاله روشی چند معیاره جهت طراحی موثر ارگونومیک ایستگاه های کاری سیستم تولید – الزویر ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک روش چند معياره برای طراحی مناسب ايستگاههای كاری توليدی از جنبه ارگونوميک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش چند معياره برای طراحی مناسب ايستگاههای كاری توليدی از جنبه ارگونوميک عنوان انگلیسی مقاله: A multimeasure-based methodology for the ergonomic effective design of manufacturing system workstations رشته های مرتبط: […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدلینگ یک زنجیره عرضه با استفاده از شبکه صف – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها عنوان انگلیسی مقاله: Modeling a supply chain using a network of queues رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و مهندسی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مکان های مشترک و تصمیم گیری های اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تصمیمات مکان یابی و ارسال مشترک برای خدمات فوریتهای پزشکی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تصمیمات مکان یابی و ارسال مشترک برای خدمات فوریتهای پزشکی عنوان انگلیسی مقاله: Joint location and dispatching decisions for Emergency Medical Services رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و کامپیوتر،  مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت سازمانی صنایع نفت با مدل تکامل توانایی – الزویر ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت عنوان انگلیسی مقاله: Capability maturity models for offshore organisational management رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و پزشکی، ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای و مهندسی سیستم های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی انطباقی وال جهت بهینه سازی جهانی – Ijst 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الگوریتم بهینه سازی انطباقی جدید وال برای بهینه سازی جهانی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم بهینه سازی انطباقی جدید وال برای بهینه سازی جهانی عنوان انگلیسی مقاله: A Novel Adaptive Whale Optimization Algorithm for Global Optimization رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع، مهندسی الگوریتم ها […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله رابطه اجزای جزئی تجهیزات حفاظتی شخصی آتشنشانان و درک ذهنی آنها – اسپرینگر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات اجزای جزیی تجهیزات محافظت شخصی آتش نشان ها بر درک ذهنی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیرات اجزای جزیی تجهیزات محافظت شخصی آتش نشان ها بر درک ذهنی عنوان انگلیسی مقاله: Influences of partial components in firefighters’ personal protective equipment on subjective perception رشته های مرتبط: مهندسی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار – امرالد ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت زنجیره‌ تامین پایدار: یک رویکرد سلسله مراتبی شبکه‌ حلقه بسته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت زنجیره‌ تامین پایدار: یک رویکرد سلسله مراتبی شبکه‌ حلقه بسته عنوان انگلیسی مقاله: Sustainable supply chain management: a closed-loop network hierarchical approach رشته های مرتبط: مهندسی صنایع و مدیریت، مدیریت صنعتی، لجستیک […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ادغام QFD در طراحی محصول فاز گیت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یکپارچه کردن QFD (بهره گیری از کارکرد کیفیت) در طراحی محصول فاز-درگاه (Phase-Gate) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یکپارچه کردن QFD (بهره گیری از کارکرد کیفیت) در طراحی محصول فاز-درگاه (Phase-Gate) عنوان انگلیسی مقاله: Integrating QFD into Phase-Gate Product Design رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل استخراج داده های ترکیبی الگوریتم های انتخاب ویژگی برای امتياز دهی اعتباری – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل تركيبی داده كاوی الگوريتم های انتخاب ويژگی و طبقه بندی كننده های يادگيری گروهی برای امتياز دهی اعتباری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل تركيبی داده كاوی الگوريتم های انتخاب ويژگی و طبقه بندی كننده های يادگيری گروهی برای امتياز دهی اعتباری عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid […]

Read More

پدانلود رایگان ترجمه مقاله پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت عنوان انگلیسی مقاله: Implementing Corporate Lean Programs: The Effect of Management Control Practices رشته های مرتبط: حسابداری، مدیریت و […]

Read More