دانلود رایگان ترجمه مقاله یک روش DEA برای انتخاب تامین کننده با AHP و ارزیابی ریسک – IEEE 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک رویکرد DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای انتخاب تامین کننده با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ملاحظات مربوط به ریسک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک رویکرد DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای انتخاب تامین کننده با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ملاحظات مربوط به ریسک عنوان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیش بینی زمان ورود اتوبوس با کمک شبکه های عصبی RBF تعدیل شده – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیش بینی زمان رسیدن اتوبوس با استفاده از شبکه های عصبی RBF تعدیل شده با داده های آنلاین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پیش بینی زمان رسیدن اتوبوس با استفاده از شبکه های عصبی RBF تعدیل شده با داده های آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Bus Arrival Time Prediction […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله وزن های بهینه در مدل DEA با محدودیت های وزن – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اوزان بهینه در مدل های تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزن عنوان انگلیسی مقاله Optimal weights in DEA models with weight restrictions رشته های مرتبط مهندسی صنایع و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله استانداردهای بازبینی CON برای خدمات اسکنر PET – نشریه سال

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون عنوان انگلیسی مقاله CERTIFICATE OF NEED (CON) REVIEW STANDARDS FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) SCANNER SERVICES رشته […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی پیشران های پیچیدگی زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مروری بر محرک ‌های (پیشران های) پیچیدگی زنجیره تامین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مروری بر محرک ‌های (پیشران های) پیچیدگی زنجیره تامین عنوان انگلیسی مقاله A review of supply chain complexity drivers رشته های مرتبط مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین کلمات کلیدی زنجیره تامین، محرک‌های پیچیدگی زنجیره […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله روشهای احتمالی برای نگهداری – نشریه سال

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش های احتمال برای نگه داری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله روش های احتمال برای نگه داری عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic Methods For Maintenance رشته های مرتبط مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی و بهینه سازی سیستم ها فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت پایداری و دیدگاهی از مدل سیستم مانا (VSM) – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت پایداری: بینش هایی از مدل سیستم مانا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدیریت پایداری: بینش هایی از مدل سیستم مانا عنوان انگلیسی مقاله Sustainability management: insights from the Viable System Model رشته های مرتبط مدیریت و مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت کسب و کار […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله درباره ارزیابی سیستم های دینامیکی مجتمع – هینداوی ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقاله پژوهشی در خصوص ارزیابی سیستم های دینامیکی پیچیده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مقاله پژوهشی در خصوص ارزیابی سیستم های دینامیکی پیچیده عنوان انگلیسی مقاله About Evaluation of Complex Dynamical Systems رشته های مرتبط مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها فرمت مقالات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله چارچوب ارزیابی ریسک برای حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگراه – IEEE 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک چارچوب ارزیابی خطر برای حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگراه ها توسط شبکه های پتری رنگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک چارچوب ارزیابی خطر برای حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگراه ها توسط شبکه های پتری رنگی عنوان انگلیسی مقاله A Risk Assessment Framework […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین در بازارهای نوظهور – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت زنجیره ای تهیه و تولید در بازارهای نوظهور به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت زنجیره ای تهیه و تولید در بازارهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله: Supply chain management in emerging markets رشته های مرتبط: مدیریت و مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت صنعتی، تولید و عملیت فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود