دانلود رایگان ترجمه مقاله هشینگ چند رسانه ای و شبکه سازی – IEEE 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در هم سازی چند رسانه ای و شبکه بندی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله در هم سازی چند رسانه ای و شبکه بندی عنوان انگلیسی مقاله Multimedia Hashing and Networking رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر، سیستم های چند رسانه ای، رایانش ابری، اینترنت و شبکه های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک طبقه بندی بیزین برای صلاحیت آموزشی – Indjst 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک طبقه ‌بندی بیزین ساده برای مدارک علمی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک طبقه ‌بندی بیزین ساده برای مدارک علمی عنوان انگلیسی مقاله A Naïve Bayesian Classifier for Educational Qualification رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و رایانش ابری کلمات کلیدی طبقه بندی، داده […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اندازه گیری پیچیدگی بر اساس انتخاب و تودرتویی – ACM 1985

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک شاخص پیچیدگی مبتنی بر انتخاب و تودرتویی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک شاخص پیچیدگی مبتنی بر انتخاب و تودرتویی عنوان انگلیسی مقاله A complexity measure based on selection and nesting رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی کامپیوتر کلمات کلیدی عدد سیکلوماتیک، پیچیدگی برنامه، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مینیمم فریم مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حداقل چارچوب مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور با برنامه نویسی شبکه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حداقل چارچوب مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور با برنامه نویسی شبکه عنوان انگلیسی مقاله: A minimum cost cache management framework for information-centric networks with network coding […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم جهانی کوچک غیرمداوم – IEEE 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک عنوان انگلیسی مقاله: Load-aware Routing for Non-Persistent Small-World Wireless Mesh Networks رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله کدینگ مسیریابی چندگانه آگاه بار متعادل برای شبکه های مش بی سیم – IEEE 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کد گذاری آکاهانه تعادل بار ترافیکی در مسیریابی چند مسیره برای شبکه های بی سیم مش به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کد گذاری آکاهانه تعادل بار ترافیکی در مسیریابی چند مسیره برای شبکه های بی سیم مش عنوان انگلیسی مقاله: Load Balanced Coding Aware Multipath Routing for Wireless […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوریتم مسیریابی تعادل بار برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله – ACM 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الگوریتم مسیریابی توازن بار برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم مسیریابی توازن بار برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله عنوان انگلیسی مقاله: A load-balancing routing algorithm for multi-channel wireless mesh networks رشته های مرتبط: فناوری اطلاعات و ارتباطات، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوریتم مسیر یاب بار آگاه سازگار برای شبکه های مش بی سیم چند منظوره – اسپرینگر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الگوریتم مسیر یابی بار – آگاه سازگار با شبکه های مش بی سیم چند رابطه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم مسیر یابی بار – آگاه سازگار با شبکه های مش بی سیم چند رابطه عنوان انگلیسی مقاله: An adaptive load-aware routing algorithm for multi-interface wireless mesh networks […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی و اجرای پردازنده امنیتی جاسازی شده مبنی بر استراتژی چندگانه – IEEE 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی طراحی و پیاده سازی CPU امنیتی نهفته بر اساس استراتژی چندگانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی و پیاده سازی CPU امنیتی نهفته بر اساس استراتژی چندگانه عنوان انگلیسی مقاله: The Design and Implementation of Embedded Security CPU Based on Multi-strategy رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، معماری سیستم های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله معماری پردازنده مرکزی مبتنی بر زمانبند سخت افزاری – IEEE 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی طراحی CPU بر اساس زمان بندی سخت افزاری و ثبات های خط لوله مستقل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی CPU بر اساس زمان بندی سخت افزاری و ثبات های خط لوله مستقل عنوان انگلیسی مقاله: CPU Architecture Based on a Hardware Scheduler and Independent Pipeline Registers رشته […]

Read More