دانلود رایگان ترجمه مقاله خوشه بندی مقاوم با منظم سازی پراکندگی- پرت – IEEE 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی خوشه بندی با ثبات با استفاده از منظم سازی داده های پرت-پراکندگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله خوشه بندی با ثبات با استفاده از منظم سازی داده های پرت-پراکندگی عنوان انگلیسی مقاله Robust Clustering Using Outlier-Sparsity Regularization رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مجموعه تکنولوژی اگزواسکلتون انسانی – اسپرینگر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیشرفت فناوری اگزواسکلتون انسانی و بحث هایی در مورد تحقیقات آینده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پیشرفت فناوری اگزواسکلتون انسانی و بحث هایی در مورد تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Proceeding of Human Exoskeleton Technology and Discussions on Future Research رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و برق، رباتیک، هوش […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله کاوش موثر قوانین مشارکت فازی از جریان های فراگیر داده ها – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاوش کارامد قوانین روابط فازی از جریان های فراگیر داده ها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کاوش کارامد قوانین روابط فازی از جریان های فراگیر داده ها عنوان انگلیسی مقاله Efficient mining fuzzy association rules from ubiquitous data streams رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رایانش […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بازیابی اطلاعات طیفی از صحنه های طبیعی با دوربین دیجیتال RGB – وایلی ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بازیابی داده های طیفی از صحنه های طبیعی با یک دوربین دیجیتال RGB و فیلترهای رنگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بازیابی داده های طیفی از صحنه های طبیعی با یک دوربین دیجیتال RGB و فیلترهای رنگی عنوان انگلیسی مقاله Recovering Spectral Data from Natural Scenes with an […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مستقل از مولفه رنگ پوست – NCBI 1999

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل مولفه های مستقل تصویر رنگ پوست به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تحلیل مولفه های مستقل تصویر رنگ پوست عنوان انگلیسی مقاله Independent-component analysis of skin color image رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله فضاهای طیفی و فضاهای رنگی – وایلی ۲۰۰۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فضاهای طیفی و فضا های رنگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله فضاهای طیفی و فضا های رنگی عنوان انگلیسی مقاله Spectral Spaces and Color Spaces رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و مهندسی نرم افزار کلمات کلیدی فضا های رنگی، متاماریزم ، سیستم مانسل، فضا های طیفی ، اسپکتروفوتومتری […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تکنیک های توزیع منابع بهینه و غیرمستقیم در مراکز داده محاسبات ابری – اسپرینگر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخصیص تکنیک های منابع بهینه و غیر بهینه در مراکز داده محاسبات ابر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تخصیص تکنیک های منابع بهینه و غیر بهینه در مراکز داده محاسبات ابر عنوان انگلیسی مقاله Optimal and suboptimal resource allocation techniques in cloud computing data centers رشته های مرتبط […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک نظرسنجی کوتاه درباره طبقه بندی توالی – ACM 2010

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعه ای مختصر در خصوص طبقه بندی توالی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مطالعه ای مختصر در خصوص طبقه بندی توالی عنوان انگلیسی مقاله A Brief Survey on Sequence Classification رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و مهندسی نرم افزار فرمت مقالات رایگان مقالات […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی الگوریتم های زمانبندی شغلی در محاسبات شبکه – ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی الگوریتم ‌های زمان بندی شغلی در محاسبات گرید به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بررسی الگوریتم ‌های زمان بندی شغلی در محاسبات گرید عنوان انگلیسی مقاله Survey on Job Scheduling Algorithms in Grid Computing رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری، مهندسی الگوریتم ها و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش منطقی فازی برای تحلیل اطلاعات تشخیص عملیات نظامی – IEEE 1997

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رویکرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از انجام ماموریت ‌های شناسایی نظامی واقعی و شبیه سازی شده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله رویکرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از انجام ماموریت ‌های شناسایی نظامی واقعی و شبیه سازی شده عنوان انگلیسی مقاله A Fuzzy […]

Read More