دانلود رایگان ترجمه مقاله اعضای بتن مسلح تحت تاثیر افت وزن – ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اعضای بتن آرمه تحت ضربه افتان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اعضای بتن آرمه تحت ضربه افتان عنوان انگلیسی مقاله: Reinforced concrete members under drop-weight impacts رشته های مرتبط:  مهندسی عمران، سازه، زلزله و مدیریت ساخت فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش طراحی پلاستیک برای قابهای مهاربندی شده کمانش تاب – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قاب هایی با مهاربندی کمانش تاب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قاب هایی با مهاربندی کمانش تاب عنوان انگلیسی مقاله: Performance-based plastic design method for buckling-restrained braced frames رشته های مرتبط: مهندسی عمران، مدیریت […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد دیوارهای برشی فولادی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد دیوار برشی فولادی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد دیوار برشی فولادی عنوان انگلیسی مقاله: Performance-based plastic design of steel plate shear walls رشته های مرتبط: مهندسی عمران، مدیریت ساخت و سازه فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تغییر ساحل و فروپاشی زمین ناشی از افزایش موج انتقال – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییر ساحل به علت افزایش سطح دریا و فروپاشی زمین ناشی از افزایش موج انتقال از طریق موج شکن آب زیرزمینی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تغییر ساحل به علت افزایش سطح دریا و فروپاشی زمین ناشی از افزایش موج انتقال از طریق موج شکن آب زیرزمینی عنوان […]

Read More