دانلود مقاله ترجمه شده سنسور بیوفوتونیک نرومورفیک بر مبنای بازتاب نوری مادون قرمز نزدیک – مجله IEEE

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سنسور بیوفوتونیک نرومورفیک بر مبنای بازتاب نوری مادون قرمز نزدیک عنوان انگلیسی مقاله: Neuromorphic Biophotonic Sensor Based on Near Infrared Optical Reflectometry برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید. […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک – مجله IEEE

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک عنوان انگلیسی مقاله: Optofluidics for Biophotonic Applications برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار  ۲۰۱۲ تعداد […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ گذرا و سازگار با بارهای مختلف – مجله IEEE

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ گذرا و سازگار با بارهای مختلف عنوان انگلیسی مقاله: Neural-Network-Controlled Single-phase UPS Inverters with Improved Transient Response and Adaptability to Various Loads برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده نقش کربن سیاه در ثبات اشعه فرابنفش در حالت هوازدگی مصنوعی- مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر کربن سیاه بر پایداری اشعه فرابنفش فیلم های LLDPE تحت شرایط هوازدگی مصنوعی عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Carbon Black on UV stability of LLDPE films under artificial weathering conditions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی کلیک نمایید.برای خرید […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده هدایت پرتو الکترونیکی با استناد از آرایه‌های لیزر حفره عمودی – مجله IEEE

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: هدایت پرتو الکترونیکی با استناد از آرایه‌های لیزر حفره عمودی در ثبت پرسرعت عنوان انگلیسی مقاله: High Speed Beam Steering with Phased Vertical Cavity Laser Arrays دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نقش درهم تنیدگی مبادله و طعمه فوتون در شبکه تبادل پیام کوانتوم

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: نقش درهم تنیدگی مبادله و طعمه فوتون در شبکه تبادل پیام کوانتوم عنوان انگلیسی مقاله: Quantum message exchanging network using entanglement swapping and decoy photons دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده: برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله لیزر بلور فوتونی با اشعه سهمی یک بعدی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: لیزر بلور فوتونی با اشعه سهمی یک بعدی عنوان انگلیسی مقاله: One-dimensional parabolic-beam photonic crystal laser دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده: برای خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد اینجا کلیک نمائید   […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله پیشرفتهای اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز – مجله IEEE

   عنوان فارسی مقاله: پیشرفتهای اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز  عنوان انگلیسی مقاله: Recent Progress in Terahertz Quantum Cascade Lasers دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۰ صفحه مجله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله آنالیز و طراحی سورس آرایه فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز – مجله IEEE

   عنوان فارسی مقاله: آنالیز و طراحی سورس آرایه فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز  عنوان انگلیسی مقاله: Analysis and Design of a Continuous-Wave Terahertz Photoconductive Photomixer Array Source دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۰۵ تعداد صفحات مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی آنتن میکرواستریپ فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باندهای WLAN و WiMAX

   عنوان فارسی مقاله: طراحی و ساخت آنتن میکرواستریپ فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باندهای WLAN و WiMAX  عنوان انگلیسی مقاله: Design and Fabrication of an Ultra Wide Band (UWB) Microstrip antenna with Filtering Function in WiMAX and WLAN Bands دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید […]

Read More