دانلود ترجمه مقاله مدلینگ دینامیک سیستم نوآوری تکنولوژیک – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی پویای سیستم های نوآوری فناورانه عنوان انگلیسی مقاله: Modelling the dynamics of technological innovation systems برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری و کارایی در شرکت – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی عنوان انگلیسی مقاله: Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مزایا و ظرفیت نوآوری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مزایا و ظرفیت نوآوری: مطالعه موردی کارخانه های برزیلی عنوان انگلیسی مقاله: INNOVATIVE CAPACITY AND ADVANTAGE: A CASE STUDY OF BRAZILIAN FIRMS برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله شناسایی چارچوب ظرفیت نوآوری – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص و ارزیابی چارچوبی برای ظرفیت نوآوری عنوان انگلیسی مقاله: ASSESSMENT FRAMEWORK FOR INNOVATION CAPACITY برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سنجش کارایی نوآوری با کارت امتیازی متوازن

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کارت امتیازی متوازن: سیستم اندازه گیری عملکرد نوآوری و کنترل مدیریت عنوان انگلیسی مقاله: The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله شخصیت فعال و خلاقیت کارکنان و قابلیت نوآوری – امرالد ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شخصیت فعال، زمینه سازمانی، خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری، نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی عنوان انگلیسی مقاله: Proactive personality, organizational context, employee creativity and innovative capability Evidence from MNCs and domestic corporations برای دانلود رایگان مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاربرد EMIS در مدیریت مبتنی بر تکنولوژی سازمان‌ زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت فناوری-محور سازمان‌ های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت زیست محیطی (EMIS): طراحی و توسعه عنوان انگلیسی مقاله: Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل کارآفرینی شرکتی – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کارآفرینی شرکتی: بازبینی و دستورالعمل برای تحقیق در آینده عنوان انگلیسی مقاله: Corporate Entrepreneurship: A Review and Future Research Agenda برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آنالیز مقایسه ای ابداع پیوندی و مدیریت طرح تولیدی – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نوآوری پیوندی و مدیریت پروژه های تولیدی: یک تحلیل مقایسه ای در صنعت اتومبیل عنوان انگلیسی مقاله: Crossing innovation and product projects management: A comparative analysis in the automotive industry برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اثر استراتژی مدیریت دانش و برکارایی شرکت – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استراتژی مدیریت دانش و اثر آن بر کارایی شرکت: تجزیه و تحلیل احتمالی عنوان انگلیسی مقاله: The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود