دانلود ترجمه مقاله ارزیابی رضایت شغلی با روش فازی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از یک روش فازی عنوان انگلیسی مقاله: Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مدت بخش های افسردگی شدید در جمعیت عمومی – نشریه Ncbi 2002

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدت بخش های افسردگی شدید در جمعیت عمومی: نتایج حاصل از نظرسنجی بهداشت روانی هلند و مطالعه بروز این بیماری عنوان انگلیسی مقاله: Duration of major depressive episodes in the general population: results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاهش استرس مبتنی بر حضور پویای در لحظه

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش استرس مبتنی بر حضور پویای در لحظه برای محیط های کاری متغیر عنوان انگلیسی مقاله: Mindfulness Based Stress Reduction for the Changing Work Environment برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تاثیر خویشتن بر مادیگری در میان نوجوانان – وایلی ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر خویشتن بر مادیگری در میان نوجوانان عنوان انگلیسی مقاله: The impact of self on materialism among teenagers برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تاثیر احساسات بر بخاطر آوردن – وایلی ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر احساسات بر بخاطر آوردن: مطالعه تجربی بر تبلیغات اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله: The impact of emotions on recall: An empirical study on social ads برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس عنوان انگلیسی مقاله: Job satisfaction among emergency department staff برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مطالعه ارتباط بین گروه خونی و شخصیت – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ارتباط بین گروه خون و شخصیت عنوان انگلیسی مقاله: A study on relationship between blood group and personality برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله ایجاد کار گروهی با کارکرد بالا در سازمان ها – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ایجاد کار گروهی با کارکرد بالا در سازمان ها عنوان انگلیسی مقاله: Creating high performance teamwork in organizations برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تحلیل سری زمانی برای نوسانات خلقی در اختلال دو قطبی – NATURE 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربردهای تجزیه و تحلیل سری زمانی برای نوسانات خلقی در اختلال دو قطبی برای پیشرفت نوآوری درمانی عنوان انگلیسی مقاله: Applications of time-series analysis to mood fluctuations in bipolar disorder to promote treatment innovation: a case series برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله رنگ های داخلی فروشگاه خرده فروشی و درک لوکس مشتریان – Sage 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر رنگ های داخلی موجود در جو فروشگاه خرده فروشی بر احساسات و درک لوکس مشتریان از فروشگاه عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Interior Colors in Retail Store Atmosphere on Consumers’ Perceived Store Luxury, Emotions, and Preference برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود