دانلود ترجمه مقاله نارسیسیسم در زمینه های سازمانی- الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نارسیسیسم در زمینه های سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Narcissism in organizational contexts برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، در والدین کودکان مبتلا به نشانگان آسپرگر – BMC 2006

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، در والدین کودکان مدارس مبتلا به نشانگان آسپرگر یا اوتیسم بیش فعال عنوان انگلیسی مقاله: Health-related quality of life in parents of school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله راهنمای کاربردی برای رفتار درمانی شناختی – ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راهنمای کاربردی برای رفتار درمانی شناختی (CBT) علوم اعصاب با ABC عنوان انگلیسی مقاله: The New ABCs: A Practitioner’s Guide to Neuroscience-Informed Cognitive-Behavior Therapy برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ارتباطات خانوادگی برای کودکان معلول ذهنی و یادگیری – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارتباطات خانوادگی برای کودکان دارای معلولیت ذهنی و کودکان دارای ناتوانی یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Family-peer linkages for children with intellectual disability and children with learning disabilities برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: همبستگی در بهره وری و رفتار اخلاقی عنوان انگلیسی مقاله: Productivity & Ethical Conduct: A Correlation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله حالت اثرگذار در فیزیولوژی عصبی رفتاری و آزمایش فیزیولوژی عصبی – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مراحل موثر طی فیزیولوژی عصبی و آزمایش های فیزیولوژی عصبی رفتاری با اندازه مردمک و ضربان قلب عنوان انگلیسی مقاله: Using pupil size and heart rate to infer affective states during behavioral neurophysiology and neuropsychology experiments برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار پنهان آسیب شناسی روانی – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انگیزه، تنظیم احساسات، و ساختار پنهان آسیب شناسی روانی: منظر تاریخی یکپارچه و همگرا عنوان انگلیسی مقاله: Motivation, emotion regulation, and the latent structure of psychopathology: An integrative and convergent historical perspective برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر کارتون های آموزشی بر روی کودکان – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک آزمایش شبه تجربی که تاثیر کارتون های آموزشی بر روی کودکان تانزانیا را بررسی می کند عنوان انگلیسی مقاله: A quasi-experiment examining the impact of educational cartoons on Tanzanian children برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تنوع دانش در روانشناسی انسانی – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش های مبتنی بر داده جهت تنوع دانش در روانشناسی انسانی عنوان انگلیسی مقاله: Data-Driven Methods to Diversify Knowledge of Human Psychology برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله سهم شخصیت و هوش هیجانی در انعطاف پذیری – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سهم شخصیت و هوش هیجانی در انعطاف پذیری عنوان انگلیسی مقاله: The contributions of personality and emotional intelligence to resiliency برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

Read More