دانلود ترجمه مقاله اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی – امرالد ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر کیفیت حسابرسی بر مولفه های پاداش نقدی مدیران اجرایی عنوان انگلیسی مقاله: Impact of audit quality on the components of executive cash compensation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک عنوان انگلیسی مقاله: Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بحث کسر بدهی به عنوان روش های حسابداری برای مدیریت ادراکات – وایلی ۱۹۸۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بحث کسر بدهی به عنوان روش های حسابداری برای مدیریت ادراکات عنوان انگلیسی مقاله: Discussion of Write-Offs as Accounting Procedures to Manage Perceptions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حسابرسان داخلی و متد ارزش افزوده – امرالد ۲۰۰۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابرسان داخلی و متد ارزش افزوده: رژیم تجارتی جدید عنوان انگلیسی مقاله: Internal auditors and a value‐added approach: the new business regime برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اثر متقابل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در بهبود حاکمیت – SSRN 2017

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر متقابل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین عنوان انگلیسی مقاله: The Impact Of Interaction Between Audit Committee And Internal Audit Of Enhance The Corporate Governance At Listed Palestinian Companies برای دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تصویب داوطلبانه استانداردهای حسابداری بین المللی – SSRN 2008

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تصویب داوطلبانه استانداردهای حسابداری بین المللی و بررسی کارایی داخلی شرکت عنوان انگلیسی مقاله: The Voluntary Adoption of Internationally Recognized Accounting Standards and Firm Internal Performance Evaluation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله آزمون تجربی رقابت فضایی در بازار ممیزی – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمون تجربی رقابت فضایی در بازار ممیزی عنوان انگلیسی مقاله: An empirical test of spatial competition in the audit market برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری مشروط و بی قید و شرط – اسپرینگر ۲۰۰۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفاهیم و مدل سازی در محافظه کاری مشروط و بی قید و شرط عنوان انگلیسی مقاله: Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حسابداری و دارایی های نامشهود – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حسابداری و دارایی های نامشهود عنوان انگلیسی مقاله: Accounting and intangibles برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.   […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مشخصه های حسابرس بر کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر مشخصه های حسابرس بر کیفیت حسابرسی عنوان انگلیسی مقاله: The effect of auditor features on audit quality برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود