دانلود ترجمه مقاله تاثیر سایه ساختمان بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل Euonymus fortune – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات سایه ساختمان ها بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل گیاه Euonymus fortune عنوان انگلیسی مقاله: Effects of building shade on photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Euonymus fortunei برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تشخیص محدوده مهار فتوسنتز از روی اثربخشی ریشه سویا – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد عنوان انگلیسی مقاله: Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature […]

Read More