دانلود ترجمه بهبود کارکرد تولید پراکنده در سیستم توزیع با معماری نوین شبکه ترکیبی

   عنوان فارسی مقاله: بهبود کارکرد تولید پراکنده در سیستم توزیع با معماری نوین شبکه ترکیبی  عنوان انگلیسی مقاله: A Novel Hybrid Network Architecture to Increase DG Insertion in Electrical Distribution System دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۱۰ تعداد صفحات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه حل مسئله ماشینی همزمان و ماتریس هدایت معادل ثابت با مدل فاز EMTP

   عنوان فارسی مقاله:  حل مسئله ماشینی همزمان و ماتریس هدایت معادل ثابت با مدل فاز EMTP  عنوان انگلیسی مقاله: A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۱۲ تعداد […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حل مسئله تعهد واحد با استفاده از الگوریتم اکتشافی یا فراابتکاری

   عنوان فارسی مقاله: حل مسئله تعهد واحد با استفاده از الگوریتم اکتشافی یا فراابتکاری  عنوان انگلیسی مقاله:  A New Heuristic Algorithm for Unit Commitment Problem دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار  ۲۰۱۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ تعداد صفحات ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مدل نوین تنظیم تصفیه کننده توان فعال ترکیبی

   عنوان فارسی مقاله: مدل نوین تنظیم تصفیه کننده توان فعال ترکیبی  عنوان انگلیسی مقاله: A New Control Scheme for Hybrid Active Power Filter دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۰۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۴ […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله دیسپاچینگ اقتصادی برق با الگوریتم BPSO هیبریدی چند عاملی ترکیبی

   عنوان فارسی مقاله:  دیسپاچینگ اقتصادی برق توسط الگوریتم BPSO هیبریدی مبتنی بر چند عاملی ترکیبی   عنوان انگلیسی مقاله:  A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار  ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه حفاظت از خطوط انتقال FACTS توسط مدل داده کاوی

   عنوان فارسی مقاله: حفاظت از خطوط انتقال FACTS توسط مدل داده کاوی  عنوان انگلیسی مقاله: A Data-Mining Model for Protection of FACTS-Based Transmission Line دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ تعداد صفحات ترجمه مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه تولید نیروی بادی با واحد تعهد در محاسبه بهینه سازی مسئله عدم قطعیت

   عنوان فارسی مقاله: تولید نیروی بادی با استفاده از واحد تعهد در قالب محاسبه بهینه سازی مسئله عدم قطعیت  عنوان انگلیسی مقاله: Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization in Unit Commitment With Wind Power Generation دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده: […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حساسیت اتصال ملکولی با ساختار بلور فوتونی در بازتاب کلی داخلی

   عنوان فارسی مقاله:  بررسی حساسیت اتصال ملکولی با استفاده از ساختار بلور فوتونی در بازتاب کلی داخلی  عنوان انگلیسی مقاله: Sensitive molecular binding assay using a  photonic crystal structure in total internal reflection دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار  ۲۰۰۸ […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مدلینگ و شبیه سازی گرما در خطوط انتقال برق همراه با جریان توان نوسانی

   عنوان فارسی مقاله:  مدلینگ و شبیه سازی گرما در خطوط انتقال برق همراه با جریان توان نوسانی  عنوان انگلیسی مقاله: Probabilistic Modeling and Simulation of Transmission Line Temperatures Under Fluctuating Power Flows دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار ۲۰۱۱ تعداد […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بررسی و تست عملکرد لوله مبدل حرارتی زمینی

   عنوان فارسی مقاله: تست عملکرد لوله مبدل حرارتی زمینی  عنوان انگلیسی مقاله: Performance of Single Pass earth-Tube Heat Exchanger: An Experimental Study دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید خرید ترجمه آماده:   سال انتشار  ۲۰۰۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰ مجله […]

مشاهده ادامه و دانلود