دانلود ترجمه مقاله متابولیزم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: متابولیزم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک عنوان انگلیسی مقاله: Secondary metabolism in Trichoderma e Chemistry meets genomics     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله رفتار استاتیک، دینامیکی و خستگی اشکال ساقه تازه طراحی شده برای پروتز های لگن – الزویر ۲۰۰۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: رفتار استاتیک، دینامیکی و خستگی اشکال ساقه تازه طراحی شده برای پروتز های لگن با استفاده از آنالیز عناصر محدود عنوان انگلیسی مقاله: Static, dynamic and fatigue behavior of newly designed stem shapes for hip prosthesis using finite element analysis     مشخصات […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله آنالیز مکانیک استاتیک و پویا بر روی مفاصل ران مصنوعی – الزویر ۲۰۰۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: آنالیز مکانیک استاتیک و پویا بر روی مفاصل ران مصنوعی با طرح های مختلف رابط با متد المان محدود عنوان انگلیسی مقاله: Static and Dynamic Mechanics Analysis on Artificial Hip Joints with Different Interface Designs by the Finite Element Method     مشخصات […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده معماری تحلیلی بیگ دیتا برای اینترنت اشیای کوچک – ۲۰۱۸ IEEE

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: معماری بزرگ تجزیه و تحلیل داده ها برای اینترنت اشیای کوچک عنوان انگلیسی مقاله: A Big Data Analytics Architecture for the Internet of Small Things     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶صفحه با فرمت pdf رشته […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده ارتباطات بر اساس اعتماد برای اینترنت صنعتی اشیا – ۲۰۱۸ IEEE

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ارتباطات بر اساس اعتماد برای اینترنت صنعتی اشیا عنوان انگلیسی مقاله: Trust-Based Communication for the Industrial Internet of Things     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری عنوان انگلیسی مقاله: Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله حذف کاتالیزوری NOx از وسایل نقلیه دیزلی توسط C3H8 – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: حذف کاتالیزوری NOx از وسایل نقلیه دیزلی توسط C3H8 با سنتز Cu-SAPO-34/Cordierite در آزمایشگاه عنوان انگلیسی مقاله: In situ Synthesis of Cu-SAPO-34/Cordierite for the Catalytic Removal of NOx from Diesel Vehicles by C3H8     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۱ تعداد […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تاثیر یکنواختی آبیاری بر مقررات آبیاری – ۲۰۰۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تاثیر یکنواختی آبیاری بر مقررات آبیاری عنوان انگلیسی مقاله: The effect of irrigation uniformity on irrigation water requirements     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۰۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله علوم و […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با روش DRASTIC بهبود یافته – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با روش DRASTIC بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Groundwater Vulnerability with Improved DRASTIC Method     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت عنوان انگلیسی مقاله: Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

Read More