دانلود ترجمه مقاله آزمایشی ساده برای آمپیسیلین در داروها با نانوذرات طلا – اسپرینگر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمایشی ساده و حساس برای آمپی سیلین در داروها به وسیله نانوذرات طلا به عنوان معرف پروب طیف نمایی عنوان انگلیسی مقاله: A simple and sensitive assay for ampicillin in pharmaceuticals using gold nanoparticles as spectroscopic probe reagen برای دانلود رایگان مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان – ۲۰۰۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: گوجه فرنگی، آفات، پارازیتوئیدها، و شکارچیان: تعاملات تریروپوفی با استفاده از درگیری جنس لیکوپرسیکون عنوان انگلیسی مقاله: TOMATO, PESTS, PARASITOIDS, AND PREDATORS: Tritrophic Interactions Involving the Genus Lycopersicon برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها – ۲۰۱۳ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مولکول های آنزیم به عنوان نانوموتورها عنوان انگلیسی مقاله: Enzyme Molecules as Nanomotors برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله رسیدن به مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رسیدن به مصرف کنندگان: چگونه صنعت دخانیات از مارکتینگ ایمیل استفاده می کند عنوان انگلیسی مقاله: Reaching consumers: How the tobacco industry uses email marketing برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله راهبرد کمپین ایمیل مارکتینگ جهت بهینه سازی عملکرد بازاریابی B2C – سال ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راهبردهای کمپین ایمیل مارکتینگ برای بهینه سازی عملکرد بازاریابی شرکت به مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله: Email Marketing Campaign Strategies For Optimizing B2C Marketing Performance برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر عنوان انگلیسی مقاله: Implementation of a risk management simulation tool برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی – ۲۰۱۴ Asahq

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی: روشی یکپارچه جهت بهبود مراقبت های ریوی عنوان انگلیسی مقاله: Perioperative Positive Pressure Ventilation An Integrated Approach to Improve Pulmonary Care برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اصول معرفت شناختی تحولات نظری در مدیریت آموزشی – ۲۰۰۱ Sage

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اصول معرفت شناختی تحولات نظری در مدیریت آموزشی عنوان انگلیسی مقاله: Epistemological underpinnings oftheory developments in educational administration برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله روش های محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از داده های میدانی – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقایسه چهار روش برای محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از داده های میدانی: مفهومی برای پیش بینی انتقال و بحث تکامل متدها عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of four methods to calculate aeolian sediment transport threshold from field data: Implications for transport prediction […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله عواقب زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی – الزویر ۲۰۰۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عواقب زیست محیطی اتخاذ خاک ورزی حفاظتی در اروپا: بررسی شواهد عنوان انگلیسی مقاله: The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

مشاهده ادامه و دانلود