دانلود رایگان ترجمه مقاله مقررات مربوط به ویژگی های زیبایی شناختی در شهر های جدید – J-Stage 2009

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شناخت و قوانین و مقررات مربوط به ویژگی های زیبایی شناختی ساختمان در شهرهای جدید به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله شناخت و قوانین و مقررات مربوط به ویژگی های زیبایی شناختی ساختمان در شهرهای جدید
عنوان انگلیسی مقاله Recognition and Regulations Regarding Building Aesthetic Characteristics in New Towns
رشته های مرتبط فلسفه و معماری، زیبایی شناسی و معماری منظر
کلمات کلیدی ویژگی زیبایی شناسی، چشم انداز شهری، راهنما، تصویر شهر
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه J-Stage
مجله مجله معماری و مهندسی ساختمان آسیایی – Journal of Asian Architecture and Building Engineering
سال انتشار ۲۰۰۹
کد محصول F651

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات معماری

  

فهرست مقاله:

چکیده

۱-مقدمه

۲- روش شناسی

۲-۱ حوزه مکانی و ذهنی

۲-۲ چارچوب‌های تحلیل

۲-۳ روش تحقیق

۳- نتایج و تحلیل پرسشنامه

۳-۱ مسائل و ادراکات مربوط به ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها

۳-۲ عناصر و طرح‌های مؤثر برای بهبود ویژگی زیبایی شناختی ساختمان‌ها

۳-۳ سیستم‌های بهبود ساختمان از حیث ویژگی‌های زیبایی شناختی

۴- تحلیل و پیشنهادات

۴-۱ مفهوم هویت تصویر شهر و ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان

۴-۲ مرزها وعناصر ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان

۴-۳ سیستم کنترل انطباقی

۵-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
شهرها متشکل از عناصر مصنوعی و طبیعی مختلفی هستند که این عناصر به طور متقابل، تصویر شهرها را می‌سازند. در میان این عناصر، سازمان دهی ساختمان‌ها که شامل یک شهر می‌باشد، یکی از مهم‌ترین عناصر محسوب می‌شود (لینچ ۱۹۶۰). با این حال هر ساختمان طراحی شده و ساخته شده به طور مجزا، سهم زیادی در منظره شهری نامنظم دارد. بسیاری از شهرهای جدید در کره، بر طبق قواعد برنامه ریزی واحد منطقه‌ای شهرهای مختلف در یک دوره مشابه توسعه یافته‌اند. با این حال، ساختمان‌هایی که به طور مجزا طراحی شده‌اند، یکپارچه نبوده و فاقد هماهنگی هستند و تجهیزات سقف یا تجهیزات ساختمانی بر روی سقف‌ها، موجب تداخل در ویژگی زیبایی شناختی ساختمان‌ها می‌شود. این می‌تواند نتیجه نبود یک مدیریت مؤثر باشد.
اخیراً، ارزش منظره شهری و ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و آگاهی در خصوص نیاز به ایجاد و خلق شهرهای منظم و با سازمان دهی خوب افزایش یافته است (بیون و همکاران ۲۰۰۶). از این روی، به منظور رفع این انتظار، مطالعه تحلیلی ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها در شهرهای جدید بایستی در اولویت باشد. اخیراً، چشم انداز های شهری ساخته شده در شهرهای جدید منجر به بروز تعدادی از مسائل به دلیل نبود زیبایی شده است. سیاست پیشگیری از این مسائل بایستی برای ایجاد محیط‌های شهری قابل زندگی پیشنهاد شود.
از این روی، هدف این مطالعه تحلیل تشابهات و تفاوت‌ها بین بوندنگ، ایلسن و پیونگ شون به عنوان شهرهای جدید در کره می‌باشد. این شهرها در یک دوره مشابه در دهه ۱۹۹۰ ساخته شدند. این مطالعه با روش‌های مقایسه‌ای زیر که به شناسایی ویژگی‌های زیبایی شناختی بر طبق هر یک از ساکنان می‌پردازد انجام شد. تحلیل ویژگی‌ها نیز انجام شده و تحلیل مقطعی بین مقررات و قوانین موجود مربوط به چشم انداز شهری و شرایط اجرایی صورت گرفت. به علاوه بر اساس تحلیل، این مطالعه مسیری را برای ارائه راهنمای برنامه ریزی منطقی برای بررسی ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها از حیث ابعادمنطقه ای و کارکردی ارائه می‌کند که می‌توان از آن در شهرهای جدیداً طراحی شده استفاده کرد.

۲- روش شناسی
۲-۱ حوزه مکانی و ذهنی
در این مطالعه، تحقیق در زمینه شناخت ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها در سه شهر جدید بوندنگ، ایلسن و پیونگ شون صورت گرفت که از حیث مقیاس‌ها و موقعیت‌های مناسب برای این مطالعه مطلوب است. بوندنگ در جنوب شرق سئول، ایلسن در شمال غرب و پیونگ شون در جنوب واقع است که در شکل ۱ نشان داده شده است. بوندنگ و ایلسن، که به صورت شهرهای خود کفا طراحی شده‌اند، از حیث ویژگی‌ها و مقیاس توسعه مشابه هستند. بوندنگ دارای مساحت ۱۹۶۳۹ ه و ایلسن ۱۵۷۳٫۵ هکتار است. پیونگ شون، که به صورت پروژه توسعه زمین در فرایند توسعه شهر انیانگ طراحی شد، ۵۱۰٫۶ هکتار می‌باشد که یک سوم ایلسن مساحت دارد. در این مطالعه سؤالات زیر مطرح شد. چگونه ساکنان در هر شهر جدید اقدام به ارزیابی و شناسایی ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان می‌کنند به خصوص در شهرهایی که دارای معیارهای متفاوت نظیر مکان، طراحی کاربری ارضی و طراحی واحد شهری می‌باشند.؟ کدام نوع از مسائل مربوط به ویژگی‌های زیبایی شناختی ساختمان‌ها را تشخیص می‌دهند؟ آن‌ها برای بهبود ویژگی زیبایی شناختی ساختمان‌ها، چه مسیری را اتخاذ می‌کنند؟

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Cities are composed of various natural and artificial elements which reciprocally form the cities’ image. Among these elements, the organization of buildings which comprise a city is one of the most important elements (Lynch, 1960). However, each separately designed and constructed building has the potential to contribute to a disordered cityscape. Many existing new towns in Korea have been developed according to the district unit planning rules of the various cities within a similar period. However, separately designed buildings are not integrated and lack harmony, and roof facilities, or building equipment on the roofs, interfere with the aesthetic characteristic of buildings. This can be seen as a consequence of the absence of effective management. Recently, the value of the urban landscape and the aesthetic characteristics of buildings have become more important, and awareness has been raised concerning the need to create well-organized and characteristic cities (Byun et al., 2006). Therefore, in order to meet this expectation, analytical study of the aesthetic characteristic of buildings in existing new towns should be a priority. Recently constructed urban landscapes in new towns in particular have caused a number of problems due to their lack of beauty. A policy to prevent these problems should be proposed in order to produce more livable urban environments. Therefore, the aim of this study is to analyze the similarities and differences between Bundang, Ilsan and Pyungchon as representative new towns. These towns were constructed in a similar period during the 1990s. The study was carried out by following methods of comparison that recognized the aesthetic characteristic of buildings according to each inhabitant. An analysis of the characteristics was then conducted, and a cross-analysis carried out between the existing regulations relevant to the urban landscape and executive conditions. Furthermore, based on the analysis, this study proposes a direction for providing rational planning guides for the reformation of the aesthetic characteristic of buildings in terms of their functional and regional aspects which could then be applied to newly planned new towns.

۲٫ Methodology

۲٫۱ Spatial and subjective scope

In t his study , th e investigation into the recognition of the aesthetic characteristic of buildings was conducted in three main new towns — Bundang, Ilsan and Pyungchon, which are considered to be relevant concerning the aim of this study in terms of their appropriate scales and locations. Bundang is located in the southeast of Seoul, Ilsan in the northwest and Pyungchon in the south as shown in Fig.1. Bundang and Ilsan, planned as self-sufficient cities, are similar in terms of characteristics and scale of development. Bundang is 1,963.9 ha and Ilsan 1,573.5 ha. Pyunchon, planned as a land development project in the process of the expansion of Ahnyang City, is 510.6 ha, about onethird of Ilsan. In this study, the following questions are raised. How do residents in each new town recognize and evaluate the aesthetic characteristic of buildings in cities that were planned with different criteria such as the location, land use planning and the district unit planning? What kinds of problems related to the aesthetic characteristics of buildings do they recognize? What direction do they want to follow for the imp