دانلود رایگان ترجمه مقاله فضای تصویر مفهومی از زیبایی شناختی جهت تحلیل بصری– تیلور و فرانسیس ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فضای تصویر: یک مفهوم زیبایی شناختی برای تحلیل بصری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله فضای تصویر: یک مفهوم زیبایی شناختی برای تحلیل بصری
عنوان انگلیسی مقاله The atmosphere of the image: an aesthetic concept for visual analysis
رشته های مرتبط معماری، فلسفه، معماری منظر و زیبایی شناسی
کلمات کلیدی زیبایی شناسی، مصنوعات ساخته دست بشر، فضا، تحلیل بصری، نماد شناسی، دانش مالی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis
مجله بازار و فرهنگ مصرف – Consumption Markets & Culture
سال انتشار ۲۰۱۳
کد محصول F730

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

مقدمه
فضا به عنوان توسعه تحلیل بصری
زمینه تحقیق: دنیای مالی
فضای تصویر: بورس اوراق بهادار فرانکفورت
توصیف
تحلیل
اهمیت و محدودیت ها
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
مصنوعات سازمانی از جمله مصنوعات بصری، دارای معنی بوده و قادر به ایجاد تجربه های حسی و زیبایی شناسی برای افرادی که با آنها مواجه می شوند می باشد. تصویر سازی با معنی زیبایی شناختی همراه است و انتظار می رود که ایجاد یک ” فضایی” می کند که این فضا به طور نامحسوسی در سطح هیجانی، فراتر از درک منطقی و عقلانی محض، بر افراد تاثیر می گذارد.
محققان توجه زیادی را به تجربه های زیبایی شناختی در زندگی سازمانی معطوف کرده اند( استراتی ۱۹۹۹، کار و هانکوک ۲۰۰۳، نیلور و هانسن ۲۰۰۵) و بر استفاده از رویکرد های جدید برای تحلیل شیوه ایجاد و انتشار معنی مصنوعات سازمانی به ویژه تصویر سازی تاکید می کنند. رویکرد های اخیر برای تحلیل بصری، یک رخداد بصری(دیداری) را زیبا تر از یک وضعیت منطقی در نظر کرفته اند( بیلوا ۲۰۰۶، هانکوک ۲۰۰۶). شرودر(۲۰۰۶) با عدم تاکید بر محدودیت های ساختاری دیدگاه های صوری، تحلیل بصری انتقادی را با استناد بر دانش تاریخ هنر و رشته های مربوطه توسعه داده و تاکید ویژه ای بر اهمیت دانش بدست آمده از طریق دانش ضمنی و زیبایی شناختی دارد.
در این مقاله، نظریه زیبایی شناختی برای تحلیل بصری انتقادی تصویر سازی سازمانی استفاده شده است. مفهوم” فضا” با استناد به مطالعات فیلسوف و زیبایی شناس، بوهم(۱۹۹۳-۱۹۹۵-۲۰۰۳-۲۰۰۶) معرفی می شود. در این رویکرد، تصویرسازی سازمانی به عنوان مجموعه ای از علایم در نظر گرفته نشده است، بلکه تولید کننده ” فضا هایی” است که بر تجربه زیبایی شناختی افراد تاثیر دارد. اثر تصاویر از طریق فضای خاص و حالتی که ایجاد می شود و نیز از طریق پاسخ های شناختی و هیجانی حاصله در افرادی که با آنها مواجه می شوند اتفاق می افتد. از نظر تحلیلی، فضا به عنوان واسطه یا یک عامل میانجی بین ویژگی های بصری مصنوعات و شرایط انسان مدل سازی می شود.
ارزش این رویکرد زیبایی شناختی خاص برای تحلیل بصری منوط به این حقیقت است که به شناسایی و تصریح مفهوم” فضا”یی که قبلا در زمینه تحلیل بصری توجه ویژه ای به آن نشده است کمک می کند. با این حال این مفهوم قبلا در تعدادی از مطالعات به خصوص در مطالعات نمادگرایی و زیبایی شناختی سازمانی استفاده شده است. در زیبایی شناسی سازمانی، مصنوعات نه تنها به عنوان یک سیستم معنی پردازی در سازمان ها، بلکه به عنوان ابزار تجربه زیبایی در نظر کرفته می شود( برک و کرینر ۱۹۹۰، دیل و بارل ۲۰۰۳، کرستن و گیلاردی ۲۰۰۳). مصنوعات از طریق فضایی که ایجاد می کنند و تاثیر ظریف خود بر روی افراد در سطوح جسمانی و ذهنی، قادرند تا بر ادراک از واقعیت تاثیر بگذارند تا حدی که می توانند باور ها، هنجارها و ارزشهای فرهنگی( گاگیلاردی ۱۹۹۶، ۵۷۵) را شکل دهند. در همین راستا، مولفه های بصری و مکانی محیط های خرید مصنوع، تشکیل فضا داده و این ها در مطالعات بازاریابی رفتار خرید اهمیت دارند( دنبیس و کینک ۲۰۰۷). هدف این مطالعات، تاکید بر زیبایی شناسی از حیث ادراک حسی است( بیهل-میسال و سارن ۲۰۱۲، چارترز ۲۰۰۶). به عنوان مثال، فضا نیز در مطالعات طراحی داخلی سازمان ها( میرسون و راس ۲۰۰۳) و نیز طراحی ویژگی های معماری داخلی و بیرونی تجزیه و تحلیل شده اند. هم چنین سایر رویکرد های زیبایی شناختی برای سازمان ها وجود دارند که اشاره به ” فضا دارند” برای مثال وقتی که تصور می شود در تحلیل محیط تئاتر، پدیده های زیبایی شناختی بیشتر تجسم، احساس و تجربه می شوند تا این که به طور منطقی و عقلانی شناسایی شوند( بیهل-میسال ۲۰۱۱). در تئوری زیبایی شناختی، فضا به یک اصطلاح مهم تبدیل شده است( شمیز ۱۹۶۴، بوهم ۱۹۹۳) زیرا دیدگاه های زیبایی شناختی معمولا مربوط به رابطه محیط با ادراک حسی و جسمانی از افرادی که با آن مواجه هستند می باشد.
در این مقاله، یک تحلیل بین رشته ای از شیوه های ایجاد فضا توسط مصنوعات بصری، می تواند به درک نقادانه و حساس از نظر زیبایی شناختی رابطه بصری بین یک سازمان و عوام کمک کند. این مقاله بر تجربه های زیبایی شناختی و ارتباط همرنجی تجربه های حسی تاکید کرده و اثرات این ها را بر روی باور ها و ارزش های افرادی که با مصنوعات بصری سازمان مواجهه می شوند برجسته می کند.
تجربه زیبایی شناختی و حسی اغلب با تولید دانش ضمنی ارتباط دارد که بر رفتار افراد در زمان تعامل با سازمان ها اثر می گذارد( تیلور و هانسن ۲۰۰۵، ۱۲۱۳). از همین حیث، بوهم(۱۹۹۳-۱۲۵) بیان می دارد که فضاها به دلیل توانایی تاثیر گذاری بر ادراک، حالات و حالت ذهنی افراد، یک قدرت اجتماعی واقعی را تشکیل می دهد. این مقاله یک دیدگاه انتقادی را در خصوص سازمان ها با استناد به استدلال بوهم ارایه می کند که مبنی بر آن، مصنوعات سازمانی و تصویر سازی با جایگزینی واقعیت می توانند افراد را کنترل کنند( ولش ۱۹۹۷ف وارن و رن ۲۰۰۶).
مفهوم اتمسفر، اطلاعاتی را در خصوص مسائل گسترده در مصرف، بازار، و فرهنگ، رشته های مربوط به تصویرسازی و مصرف یا به طور ویژه رشته های مربوط به سرمایه گذاری و زیبایی شناسی، در اختیار می گذارد. این مقاله یک مطالعه موردی را در زمینه امور مالی ارایه می کند تا نشان دهد که چگونه فضا را می توان در تحلیل بصری به کار برد. مورد مطالعه، طبقه تجاری بورس اوراق بهادار فرانکفورت، مرکز مالی آلمان، که بزرگ ترین اقتصاد اروپاست می باشد. بورس اوراق بهادار تحت نوسازی معماری پر هزینه ای قرار گرفته و چندین جایزه طراحی را به خود اختصاص داده است و تصویر آن هر روزه به میلیون ها بیننده از طریق رسانه ها مخابره می شود. از آنجا که بازنمود و نمایش معماری عمدتا از طریق تصویر سازی ایجاد می شود( بوهم ۲۰۰۶، ۵۴)، این مورد می تواند یک نقطه شروع معتبر باشد.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. در بخش زیر، مفهوم فضا در تئوری زیبایی شناختی مربوط به رویکرد های بصری ای است که بر مواجهه بصری به عنوان یک وضعیت زیبایی شناختی تاکید می کند. در بخش بعدی، زمینه تحقیقاتی توضیح داده می شود یعنی دنیای مالی و توسعه رویکرد های زیبایی شناختی به محیط سرمایه گذاری. مفهوم فضا به تفسیر طبقه تجاری فرانکفورت اعمال می شود. در نهایت، بحث محدودیت های نظری و روش شناسی مقاله و پیامد و اهمیت تحقیق ارایه می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Organizational artefacts, including visual artefacts, have meaning and are able to create sensory and aesthetic experiences for the people exposed to them. Imagery is imbued with aesthetic meaning and can be expected to create an “atmosphere” which influences people subtly at an emotional level, beyond mere rational understanding. Researchers have paid increased attention to aesthetic experiences in organizational life (Strati 1999; Carr and Hancock 2003; Taylor and Hansen 2005) and have called for new approaches to analyse how the meaning of organizational artefacts, particularly of their imagery, is created and disseminated. Recent approaches to visual analysis have considered a visual encounter more as an aesthetic than as a rational situation (Belova 2006; Hancock 2006). Moving away from the structural confines of semiotic perspectives, Schroeder (2006) has developed critical visual analysis by drawing on knowledge of art history and allied fields, emphasizing the importance of understanding informed by aesthetic and embodied knowing. In this paper, aesthetic theory is used to make a contribution to (critical) visual analysis of organizational imagery. The concept of “atmosphere” is introduced as being of relevance to visual analysis, drawing on the work of philosopher and aesthetician Bo¨hme (1993, 1995, 2003, 2006). In this approach, organizational imagery is seen not as an ensemble of signs but as a generator of “atmospheres” which affect people’s aesthetic experience. The impact of images is viewed as occurring via the particular atmosphere and mood they create, and hence via the resulting emotional and cognitive responses in people exposed to them. Analytically, atmosphere is modelled as a mediator or an intermediary between the visual qualities of artefacts and the human condition. The value of this particular aesthetic approach to visual analysis lies in the fact that it identifies and explicates the concept of “atmosphere” that has not been given explicit attention previously in the area of visual analysis. The concept has, however, been used before in a number of studies, notably in studies of organizational symbolism and aesthetics. In the latter, artefacts have been viewed as not just as a system of signification operating in organizations but primarily as vehicles of aesthetic experience (Berg and Kreiner 1990; Dale and Burrell 2003; Kersten and Gilardi 2003).Via the atmospheres they create and by, in turn, their subtle impact on people at bodily and emotional levels, the artefacts are able to “influence our perception of reality, to the point of subtly shaping beliefs, norms and cultural values” (Gagliardi 1996, 575). In this vein, the visual and spatial components of the built shopping environment have been said to create “atmospheres” and these have been relevant in marketing studies of buying behaviour (Dennis and King 2007). What these studies share is an emphasis on aesthetics in terms of sensual perception (Biehl-Missal & Saren 2012; Charters 2006). As a further example, atmosphere has been analysed also in studies of the interior design of organizations (Myerson and Ross 2003) and of their interior and exterior architectonic features (Bo¨hme 2006). There also are other aesthetic approaches to organizations that refer to “atmosphere”: for example, when it is assumed, in the analysis of theatrical settings, that aesthetic phenomena are embodied, felt and experienced, rather than rationally detected (Biehl-Missal 2011). In aesthetic theory, the atmosphere has become an important term (Schmitz 1964; Bo¨hme 1993) because aesthetic perspectives typically are concerned with the relation of environments to the bodily and sensual perceptions of people exposed to them. In this paper, an interdisciplinary analysis of the ways in which visual artefacts generate atmospheres makes an informative contribution to an aesthetically sensitive and critical understanding of the visual relationship between an organization and the public. The paper emphasizes aesthetic experiences, and the synesthetic interconnection of sensual experiences, and highlights the impact of these on the beliefs and values of people exposed to the visual artefacts of an organization. The sensual, aesthetic experience is often linked to the generation of tacit, embodied knowledge that influences the behaviour of people when they interact with organizations (Taylor and Hansen 2005, 1213). It is in this sense that Bo¨hme (1993, 125) asserts that atmospheres, by subtly being able to influence people’s perception, mood and state of mind, constitute “a real social power.” This paper contributes to a critical perspective on organizations by using Bo¨hme’s argument to recognize that, by constructing or substituting for reality (Welsch 1997; Warren and Rehn 2006), organizational artefacts and imagery may control people. The concept of atmosphere offers insights into broader issues in consumption, markets and culture, informing adjacent fields of study concerned with imagery and consumption or, more narrowly, with investment and aesthetics. This paper presents a case study from the world of finance to illustrate how the concept of atmosphere can be applied to visual analysis. The case is of the trading floor of the Frankfurt Stock Exchange, the financial centre of Germany, Europe’s largest economy. The exchange has undergone expensive architectural refurbishment, has been awarded several design awards, and has its imagery transmitted to millions of viewers via different media every day. Since representation of architecture is achieved mostly through imagery (Bo¨hme 2006, 54), this case constitutes a valid starting point. The paper is structured as follows. In the following section, the concept of the atmosphere in aesthetic theory is linked to visual approaches that share an emphasis on the visual encounter as an aesthetic situation. In the next section, the research context is explained: namely, the world of finance and the extension of aesthetic approaches into the investment environment. The concept of atmosphere then is applied to the interpretation of the Frankfurt trading floor. Finally, there is a discussion of the theoretical and methodological limitations of the paper, and of further implications.