دانلود ترجمه مقاله بررسی غلظت فلزات سنکین در شبکه آب قابل شرب

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی مشهد

عنوان انگلیسی مقاله:

Heavy Metals Concentrations in Mashhad Drinking Water Network

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  مهندسی محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله  مهندسی بهداشت محیط
مجله مربوطه  مجله پژوهش در علوم پزشکی زاهدان(Zahedan Journal of Research in Medical Sciences)
دانشگاه تهیه کننده  دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کلمات کلیدی این مقاله  آب آشامیدنی، فلزات سنگین، کروم، سرب کادمیوم
نشریه  zjrms

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۴ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث

 


  • بخشی از ترجمه:

اگرچه غلظت سرب بالاتر از استاندارد ها بود، برابر با استانداردEPA بود. هر دو غلظت کروم و مس در تابستان افزایش یافت این منطقی است زیرا در تابستان حجم آب در سیستم به دلیل مصرف بالای جمعیت حود مشهد و زائرین پایین است و از سوی دیگر الاینده های زیادی در سیستم وجود دارند این شرایط منجر به غلظت های بیشتر می شود و یکی از منابع احتمالی نفوذ کروم می تواند وجود آن در خاک باشدساروی و همکاران کزارش کردند که نشت فلزات و پتانسیل خوردگی از خصوصیات فلزات سنگین است.
نتایج این مقاله مشابه با نتایج مطالعه نوری در چاه های آب نزدیک به کارخانه سرب و روی زنجان است زیرا غلظت سرب بیش از استاندارد ایران بود با در نظر گرفتن این که مقدار سرب ۵۹ درصد و کروم ۵۳ درصد است در خالی که سایت های نمونه برداری در این مطالعه متفاوت بودند می توان گفت که علاوه بر نشت سرب از لوله ، پتاسیل نشت از خاک نیز وجود دارد.رجایی و همکاران به بررسی خطرات فلزات سنگین در اب زیر زمینی در علی اباد کتول پرداخته و همبستکی معنی داری میان غلظت ها و معیار های اصلی مشاهده نکردند. مقادیر کروم و کادمیوم بیشتر از معیار ها در همه ماه ها بود که مطابق با نتایج میران زاده است.

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction ecessity of access to safe drinking water for the health of consumers is an undeniable issue, with increasing population growth and industrial water demand is on the rise. Microbial contamination as well as chemical pollution, which are of importance in water quality, result from the use of chemicals in industries [1, 2]. In the last decades existence of natural and antropogenic high concentrations of heavy metals in water, according to their properties is known as one of the major health problems [ 3 – 5 ]. Heavy metals like silver (Ag), cadmium (Cd), mercury (Hg), tin (Sn) have a strong affinity for amine and sulfhydryl groups thus due to combination of enzymes containing these groups will lead to their collapse. Poisoning by lead, copper, cadmium and zinc are very dangerous and have severe effects on the nervous system, kidneys and blood. Lead (Pb) is involved in reducing IQ, delaying learning, physical and mental growth of children and adults [ 6 ]. Chromium (VI) can cause to gastrointestinal tract and lungs cancers [ 3 ] . There are various factories around Mashhad that most of them do not have wastewater treatment system on the other hand wastewater collection network does not cover entire the city, therefore it is possible to enter different coumponds such as heavy metals to water resoursce. This study was carried out to determine cadmium, chromium (VI) and lead concentrations (according to literatures their existence probability was high) in Mashhad drinking water network. Materials and Methods This cross study was conducted in spring and summer 2011. Sampling stations were selected so that cover entire the city, monthly samplings was done on a day, during the last 10 days of every month. Sampling points have been marked on Mashhad map (Fig . 1). Figure 1. Sampling points position on Mashhad map Sampling and preservation of samples were performed according to the standard methods and measured by atomic absorption spectrophotometeric [7]. Data were analysed by SPSS -16 and One -way ANOVA, paired t -test and One sample t -test on the significant level p<0.05. Resullts and compare to national standard and international standards (EPA, WHO) [8, 9]0T. Results Data analysis showed that cadmium concentration was 0.97 ±۰٫۷۸ and 0.95 ±۰٫۵۲ μg/L in spring and summer respectively which this mean difference was not N www.SID.ir Archive of SID Heavy metals concentrations in Mashhad drinking water Peiravi R et al. 75 significant in any seasons. Chromium (VI) concentration was 10.29 ±۱۰٫۲۶ and 10.41 ±۱۰٫۴۹ μg/L in spring and summer respectively that just concentrations difference among areas was significant (p=0.014). Lead concentration was 10.16 ±۴٫۷ and 14.06 ±۹٫۶۶ μg/L in spring and summer respectively without any significant difference between seasons. Chromium (VI) and lead concentration in summer were higher than spring concentration. According to the p -values, just lead difference was significant (p=0.03) in spring and summer. Whereas there was correlation among metals concentrations in both seasons, this correlation for spring and summer lead and cadmium concentrations was stronger and more significant (p<0.001). Metals (Cd, Cr) concentrations in all samples were lower than WHO (World Health Organization) guideline and Iran standard (Cd=3, Cr=50 μg/L) and EPA standard (Environment Protection Agency) (Cd=5, Cr=100 μg/L). Lead concentration just in March was lower than mentioned standards and EPA standard (maximum contaminant level=15 μg/L) but exceeded Iran standard and WHO guideline (10 μg/L) and EPA standard (maximum contaminant level goal=0 μg/L) in other months (Fig . 2). There was no significant correlation among sampling sites. Three types of water (surface, ground water and combination of them) distributes to the network, significant correlation was not found between metals concentrations and water types3T.3


 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی غلظت فلزات سنکین در شبکه آب قابل شرب

عنوان انگلیسی مقاله:

Heavy Metals Concentrations in Mashhad Drinking Water Network

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.